Algemene Vragen

over de opleiding rij-instructeur

Rijinstructeurs zijn vriendelijk, sociaal en gedreven. Als rijinstructeur ben je mental-coach, begeleider, rijdocent en motivator in één. Het is een passie om leerlingen op te leiden tot een veilige verkeersdeelnemer.

Als je niet de juiste vooropleiding hebt kun je bij het IBKI een geschiktheidstest afleggen. Dit is een computerexamen van 90 minuten. De test bestaat uit 3 blokken, beroepscompetenties, taalvaardigheid en casusvragen gericht op het beroep van rijinstructeur. Als je slaagt, kun je beginnen met de Vakopleiding tot rijinstructeur.
Voor de WRM-examens is er een vooropleidingseis. Je moet een schoolopleiding afgemaakt hebben op ten minste het niveau MAVO, VMBO, LBO of VBO. Als je niet het juiste diploma hebt, kun je bij het IBKI een geschiktheidstest WRM afleggen.

In principe worden de theorie-examens van fase 1 en 2 van cat B. per computer afgenomen.

Totaal 5 examens.

Fase 1a – Het RVV, wetskennis, maatschappelijke criteria, rijprocedure B en verkeersinzicht
Fase 1b – Rijproef, inclusief bijzondere verrichtingen en verwoorden van taakprocessen
Fase 2a – Les voorbereiding (Onderwijskunde)
Fase 2b – Les uitvoering en les evaluatie (Onderwijskunde)
Fase 3a – 40 uur stage (5 uur passief, 35uur actief) en het geven van een praktische les

Als je fase één competente verkeersdeelname, en fase twee didactische voorwaarden, met een goed resultaat hebt afgelegd.
Competente verkeersdeelname.
• 1.a. Theorie van de rijtaak, computerexamen van 90 minuten, 60 meerkeuzevragen. Het resultaat is voldoende bij 42 vragen goed. Onbeperkt herkansen.
• 1.b. Praktijkrit, eigen rijvaardigheid, 75 minuten. Als je een vrijstelling hebt voor de bijzondere verrichtingen, geldt die alleen bij de eerstvolgende herkansing als vrijstelling. Onbeperkt herkansen.
Didactische voorwaarden.
• 2.a. Lesvoorbereiding, computerexamen van 90 minuten, 60 meerkeuzevragen.Het resultaat is voldoende bij 42 vragen goed. Onbeperkt herkansen.
• 2.b. Lesuitvoering en beoordelen, computer-examen, 90 minuten, 60 meerkeuzevragen.Het resultaat is voldoende bij 42 vragen goed. Onbeperkt herkansen.
Stage en stagebeoordeling.
Bij alle stagelessen moet je stagementor meerijden. Deze mentor is in het bezit van een geldig WRM-certificaat van de stagecategorie die drie jaar geldig is..
• Ten minste 5 passieve uren (achterin meerijden met een les van de Stagementor).
• Ten minste 35 actieve uren (zelf lesgeven aan een echte rijbewijsleerling).

Van de stage wordt een portfolio bijgehouden. In principe worden in de stage alle voorkomende lessen voor de opleiding naar het rijbewijs gegeven. Na een afgeronde stage is er een praktijklesbeoordeling door een IBKI-beoordelaar, deze beoordeelt één echte rijles.

Indien u de behandelde leerstof goed bestudeert en tijdens de toetsen goed scoort is de kans dat u een examen niet behaalt zeer gering. Door omstandigheden kan het gebeuren dat u toch niet voldoende tijd heeft gehad om te kunnen leren en een examen niet behaalt. U ontvangt dan een overzicht van de gemaakte fouten, de betreffende leerstof kunt u daardoor nog eens extra bestuderen om bij het volgende examen beter te scoren.

Over het algemeen kunt u binnen een maand een herexamen afleggen. U dient aan het exameninstituut slechts een herexamen te voldoen voor dat onderdeel waar u voor gezakt bent.

De opleiding rijinstructeur B is fiscaal aftrekbaar. Dit houdt in dat je via de belasting tot maximaal 52% van de studiekosten krijgt terugbetaald.

WAAROM WRMpas.nl?

Kwaliteit van de opleiding

  • Je krijgt les van ervaren en deskundige docenten en instructeurs
  • Speciaal ontwikkeld lesmateriaal
  • Hoog slagingspercentage
  • Al onze docenten en instructeurs hebben veel ervaring in de rijschoolwereld
  • Je kunt 24/7 starten met de opleiding
  • Verkorte opleiding
  • Wij hanteren aantrekkelijke tarieven
  • Betalen in termijnen zonder rente toeslag mogelijk