0%
OPLEIDING RIJINSTRUCTEUR

FASE 1A THEORIE VAN DE RIJTAAK 1

1 / 40

1. Waar is het verboden een stilstaande tram rechts in te halen als aan die zijde passagiers in- of uitstappen?

2 / 40

2. Geldt artikel 19 RVV, (tot stilstand brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien... etc.)
ook voor fietsers?

3 / 40

3. Wat is een rijbaan?

4 / 40

4. Voor wie geldt bord C7 RVV 1990?

OPLEIDING RIJINSTRUCTEUR

5 / 40

5. Wie mogen een kruispunt niet blokkeren?

6 / 40

6. Een trambestuurder wil naar links afslaan om de remise (tramstalling) in te rijden. Moeten de hem tegemoetkomende
bestuurders die op een voorrangskruispunt rechtdoor rijden de tram voor laten gaan?

7 / 40

7. Wie moeten bestuurders van een buitenlandse touringcar, die bij een bushalte binnen de bebouwde kom aangeeft dat hij wil wegrijden, niet voor te laten gaan?

8 / 40

8. Een gesleept motorvoertuig is:

9 / 40

9. Waar moet, indien dit nodig is, bij een personenauto een gevarendriehoek worden geplaatst?

10 / 40

10. Wie mogen vlak voor of op een V.O.P. niet worden ingehaald?

11 / 40

11. Wat is de maximumsnelheid voor een gehandicaptenvoertuig, welke buiten de bebouwde kom de rijbaan volgt?

12 / 40

12. Wie is er strafrechtelijk aansprakelijk indien een bromfietspassagier de verplichte helm niet draagt?

 

13 / 40

13. Een bestuurder van een brommobiel sleept met zijn voertuig een driewielige brombakfiets. Hoeveel mag de maximale tussenruimte tussen beide voertuigen bedragen?

14 / 40

14. Na een kruispunt is aan de rechterzijde bord E2 RVV 1990 geplaatst met daarbij een 'zoneaanduiding'. Mag men na dit bord aan de linkerzijde een auto laten stilstaan of parkeren?

OPLEIDING RIJINSTRUCTEUR

15 / 40

15. Wie mogen een Fietsstrook met een doorgetrokken streep niet gebruiken?

16 / 40

16. Wat is een fietsstrook?

17 / 40

17. Welk voertuig valt onder het begrip 'brommobiel' volgens het RVV 1990?

18 / 40

18. Wanneer mag in file naast elkaar worden gereden?

19 / 40

19. Geldt bord C19 RVV 1990 ook voor een ruiter?

OPLEIDING RIJINSTRUCTEUR

20 / 40

20. Geldt bord D4 RVV 1990 ook voor een door voetgangers gevormde optocht?

OPLEIDING RIJINSTRUCTEUR

21 / 40

21. Wat is de betekenis van bord B7 RVV 1990?

OPLEIDING RIJINSTRUCTEUR

22 / 40

22. Wie mogen een fietsstrook met een doorgetrokken streep gebruiken?

23 / 40

23. Op welke plaats is het verboden om stil te staan met een personenauto?

24 / 40

24. Wanneer moet ik rechts inhalen?

25 / 40

25. Wat is een militaire colonne?

26 / 40

26. Wie mag het trottoir niet gebruiken?

27 / 40

27. Wie mogen 's nachts met groot licht rijden?

28 / 40

28. Voor wie geldt bord C2 RVV 1990?

OPLEIDING RIJINSTRUCTEUR

29 / 40

29. Wat betekent deze aanwijzing?

OPLEIDING RIJINSTRUCTEUR

30 / 40

30. Wat voor wegwijzer is bord K2?

OPLEIDING RIJINSTRUCTEUR

31 / 40

31. Welke verlichting moeten wagens bij nacht voeren?

32 / 40

32. Wanneer mag je 's nachts geen groot licht voeren?

33 / 40

33. Voor een VOP staat een voetganger te wachten bij een verkeerslicht, waarin een geel knipperlicht is aangebracht voor de
bestuurder. Wat moet een bestuurder doen die deze VOP nadert?

 

34 / 40

34. Waar moet een colonne militairen te voet na zonsondergang verlichting voeren?

35 / 40

35. Welke verlichting mogen bestuurders van een motorvoertuig extra voeren naast de voorgeschreven verlichting?

36 / 40

36. Wat is een busstrook?

37 / 40

37. Op welke plaats geldt een parkeerverbod?

 

38 / 40

38. Wie mogen een militaire colonne niet doorsnijden?

39 / 40

39. Wie hoeven niet rechts te houden?

40 / 40

40. Wat is de betekenis van bord J4 RVV 1990?

OPLEIDING RIJINSTRUCTEUR
0%