0%

FASE 1A THEORIE VAN DE RIJTAAK 1

1 / 50

1. Welke bestuurders mogen een autosnelweg volgen?

2 / 50

2. Op welke plaats is het verboden om stil te staan met een personenauto?

3 / 50

3. Welk voertuig valt onder het begrip 'brommobiel' volgens het RVV 1990?

4 / 50

4. Wat is de betekenis van bord B7 RVV 1990?

WARMPAS.NL OPLEIDING RIJINSTRUCTEUR

5 / 50

5. Na een kruispunt is aan de rechterzijde bord E2 RVV 1990 geplaatst met daarbij een 'zoneaanduiding'. Mag men na dit bord aan de linkerzijde een auto laten stilstaan of parkeren?

WARMPAS.NL OPLEIDING RIJINSTRUCTEUR

6 / 50

6. Wie mogen een fietsstrook met een doorgetrokken streep gebruiken?

7 / 50

7. Wat is de toegestane maximumsnelheid binnen de bebouwde kom voor bestuurders van een gehandicaptenvoertuig voorzien van een motor, wanneer hij de rijbaan gebruikt?

8 / 50

8. Wanneer mag je 's nachts geen groot licht voeren?

9 / 50

9. Voor wie geldt bord C2 RVV 1990?

WARMPAS.NL OPLEIDING RIJINSTRUCTEUR

10 / 50

10. Wat betekent bijgaande aanwijzing gegeven door een verkeersregelaar?

WARMPAS.NL OPLEIDING RIJINSTRUCTEUR

11 / 50

11. Wie mogen een militaire colonne niet doorsnijden?

12 / 50

12. Geldt bord C16 RVV 1990 ook voor bestuurders van een gehandicaptenvoertuig?

WARMPAS.NL OPLEIDING RIJINSTRUCTEUR

13 / 50

13. Welke verlichting mogen bestuurders van een motorvoertuig extra voeren naast de voorgeschreven verlichting?

14 / 50

14. Voor een VOP staat een voetganger te wachten bij een verkeerslicht, waarin een geel knipperlicht is aangebracht voor de
bestuurder. Wat moet een bestuurder doen die deze VOP nadert?

 

15 / 50

15. Geldt bord D4 RVV 1990 ook voor een door voetgangers gevormde optocht?

WARMPAS.NL OPLEIDING RIJINSTRUCTEUR

16 / 50

16. Wie moeten bestuurders van een buitenlandse touringcar, die bij een bushalte binnen de bebouwde kom aangeeft dat hij wil wegrijden, niet voor te laten gaan?

17 / 50

17. Geldt artikel 19 RVV, (tot stilstand brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien... etc.)
ook voor fietsers?

18 / 50

18. Wie hoeven niet rechts te houden?

19 / 50

19. Wanneer mag in file naast elkaar worden gereden?

20 / 50

20. Wanneer moet ik rechts inhalen?

21 / 50

21. Wat voor wegwijzer is bord K2?

WARMPAS.NL OPLEIDING RIJINSTRUCTEUR

22 / 50

22. Geldt bord C15 RVV 1990 ook voor een snorfietser?

WARMPAS.NL OPLEIDING RIJINSTRUCTEUR

23 / 50

23. Een trambestuurder wil naar links afslaan om de remise (tramstalling) in te rijden. Moeten de hem tegemoetkomende
bestuurders die op een voorrangskruispunt rechtdoor rijden de tram voor laten gaan?

24 / 50

24. Een bestuurder van een brommobiel sleept met zijn voertuig een driewielige brombakfiets. Hoeveel mag de maximale tussenruimte tussen beide voertuigen bedragen?

25 / 50

25. Waar moet een colonne militairen te voet na zonsondergang verlichting voeren?

26 / 50

26. Wat is een busstrook?

27 / 50

27. Waar is het verboden een stilstaande tram rechts in te halen als aan die zijde passagiers in- of uitstappen?

28 / 50

28. Wie mag het trottoir niet gebruiken?

29 / 50

29. Wie is er strafrechtelijk aansprakelijk indien een bromfietspassagier de verplichte helm niet draagt?

 

30 / 50

30. Wat is een militaire colonne?

31 / 50

31. Op welke plaats geldt een parkeerverbod?

 

32 / 50

32. Een gesleept motorvoertuig is:

33 / 50

33. Wie mogen een Fietsstrook met een doorgetrokken streep niet gebruiken?

34 / 50

34. Welke verlichting moeten wagens bij nacht voeren?

35 / 50

35. Wat is een fietsstrook?

36 / 50

36. Waar moet, indien dit nodig is, bij een personenauto een gevarendriehoek worden geplaatst?

37 / 50

37. Wat betekent deze aanwijzing?

WARMPAS.NL OPLEIDING RIJINSTRUCTEUR

38 / 50

38. Een bestuurder van een personenauto wil op een kruispunt links afslaan. Hoe kan hij dit kenbaar maken?

39 / 50

39. Wat is de betekenis van bord J4 RVV 1990?

WARMPAS.NL OPLEIDING RIJINSTRUCTEUR

40 / 50

40. Waar geldt voor een brommobiel een maximumsnelheid van 45 km/h?

41 / 50

41. Wat is een rijbaan?

42 / 50

42. Wie mogen een kruispunt niet blokkeren?

43 / 50

43. Wie mogen 's nachts met groot licht rijden?

44 / 50

44. Wat is de maximumsnelheid voor een gehandicaptenvoertuig, welke buiten de bebouwde kom de rijbaan volgt?

45 / 50

45. Wie mogen vlak voor of op een V.O.P. niet worden ingehaald?

46 / 50

46. Geldt bord C19 RVV 1990 ook voor een ruiter?

WARMPAS.NL OPLEIDING RIJINSTRUCTEUR

47 / 50

47. Wat is de betekenis van bord J29 RVV 1990?

WARMPAS.NL OPLEIDING RIJINSTRUCTEUR

48 / 50

48. Wat is de betekenis van bord L7 RW 1990?

WARMPAS.NL OPLEIDING RIJINSTRUCTEUR

49 / 50

49. Voor wie geldt bord C7 RVV 1990?

WARMPAS.NL OPLEIDING RIJINSTRUCTEUR

50 / 50

50. Welk antwoord is fout?

0%