Voorbijgaan (script 31)

Voorbijgaan (script 31) Bestuurder Het voorbijrijden van stilstaande objecten op de rijbaan noemen we ‘voorbijgaan’. Denk aan geparkeerde voertuigen of een container. Je moet de situatie tijdig overzien om [...]

Taakproces – beslissen en handelen

Taakproces - beslissen en handelen Beslissen Na de evaluatie moet je beslissen welk gedrag je besluit uit te voeren. Het kan zijn dat je nog geen beslissing kunt nemen [...]

Het doorlopen van de 5 taakprocessen

Het doorlopen van de 5 taakprocessen In deze video zie je het oversteken van een gelijkwaardig kruispunt en de nabespreking, waarbij de rijinstructeur de 5 taakprocessen doorloopt. In deze video zie je hoe [...]

Taakproces – voorspellen en evalueren

Taakproces - voorspellen en evalueren Voorspellen Vervolgens voorspel je aan de hand van de waargenomen informatie de gevolgen van bepaalde gedragskeuzes. Het verwachtingspatroon heeft betrekking op: eigen gedrag; het gedrag [...]

Taakprocessen

Taakprocessen Om een verkeersopgave op te kunnen lossen, moet je als weggebruiker de vijf taakprocessen doorlopen: waarnemen voorspellen evalueren beslissen en handelen Op deze en de volgende pagina's leggen [...]

Afslaan links (script 25)

Afslaan links (script 25) Bekijk de volgende video goed. Deze video laat zien hoe Afslaan links (script 25) in de praktijk wordt uitgevoerd. Scan. Ruimtekussen Scan. Richting aangeven. Voorsorteren. Kruispunt. Voor [...]

Afslaan rechts (script 25)

Afslaan rechts (script 25) Bekijk de volgende video goed. Deze video laat zien hoe Afslaan rechts (script 25) in de praktijk wordt uitgevoerd. Scan. Ruimtekussen Scan. Richting aangeven. Voorsorteren. Kruispunt. Voor [...]

Afslaan (script 25)

Afslaan (script 25) Bestuurder Afslaan doe je op een kruispunt of een (mini)rotonde. Je neemt altijd een bocht. Bij het afslaan moet je dus ook script 24 (kruispunten) en script 12 [...]

Ga naar de bovenkant