Automatische concepten

Wat verstaat het RVV'90 onder “overweg”? Kruising van een {weg} en een {spoorweg} die wordt aangeduid door middel van bord J12 of J13 van bijlage 1.

Automatische concepten

Aan welke drie voorwaarden moet je voldoen om te mogen spreken van 'voorrang verlenen'?

Automatische concepten

Wat zijn de herkenningstekens van een militaire colonne? Er zijn meerdere antwoorden juist

Automatische concepten

Een uitvaartstoet van motorvoertuigen zonder officiële {herkenningstekens} valt niet onder de regels betreffende het doorsnijden van een uitvaartstoet van motorvoertuigen en moet zich aan de normale voorrangsregels houden.

Titel

Ga naar de bovenkant